Rautakourien työtä ja eloa maailmalla 9

Edelleen korvataan vanhaa konekantaa uudella. Asennusaika on lyhyt.

vanhan koneen stopattua uuden täytyy olla tuotannossa mahdollisimman pian, jottei paperitehtaan vuosituotanto laskisi haittaavasti. Tällöin yleensä on mukana ainoastaan konepajan tuotteet hyvin tuntevia omia ammattilaisia projekteissa.

Tekeminen näissä projekteissa on hieman formula 1 varikon tyylistä, virheitä ei sallita, eikä turhia liikkeitä. Teknologinen kehitys on myös muuttanut luonnetta asennuksissa. Koneet lähtevät suurina moduuleina,

rajana on usein kuinka huolinta saa painorajoja sovittuja maakuljetuksien osuuksille eri valtioihin. Näin asennus ajat ovat moduulirakenteiden sekä koekäyttöjen, testauksien ansioista lyhentyneet huomattavasti. Ohjelmat ovat myös valmiiksi tehty, edelleen ohjelmoitu logiikkaan jo konepajalla Suomessa.

Vaatimukset ovat myös kasvaneet osaamisen suhteen valtavasti. Automaation lisääntyminen on kasvattanut komponenttimääriä ja tehnyt koneista vaativia asentaa. Täytyy hallita pienet ja isot työt.

Rakennusosaston puhkaisemasta reiästä seinään täytyy haalata jopa 60 tonnin painoisia konemoduuleita autonosturien avulla konesaleihin modernisointitilanteissa.