Säiliötyö Sköldvik 3

Levyn nostopuomi oli noin kolme metriä pitkä, jonka kummassakin päässä oli Levyyn kiinnitettävät vingat. Näin saatiin levy nousemaan vaakatasossa ylös paikalleen. Säiliön levyjen paksuus vaihtelee siten, että alimmaiset levyt ovat paksumpia, kun ylimmäiset levyt. Työn edistyessä seuraavat ylemmät levyt asennettiin kipsien päälle, jolloin levyjen väliin jäi hitsausta varten rako.

Kipsit olivat noin seitsemän senttiä pitkiä, neljä senttiä leveitä ja viisi milliä paksuja metallilattoja, jossa oli keskellä rako kiiloja varten. Kun levy nostettiin toisen levyn päälle, lyötiin kiila molemmille puolille levyä ja hitsarit heftasivat ne kiinni.

Näin edettiin yhdellä neljästä säiliöstä, joka oli niistä viimeinen. Asentajat laittoivat levyjä toistensa päälle, kunnes ne olivat säiliön yläpäässä kaikki paikallaan.

Viimeiset kolme ylintä levykerrosta oli pelkkien klipsien ja heftien varassa, joita oli yhteensä neljäkymmentä viisi kappaletta. Koska ylimmät levyt olivat ohkaisempia tuli säiliön yläreunaa kiertävä taivutettu tukipalkki huojumisen estämiseksi.

Ennen kuin asentajat ehtivät laittaa yläreunan tukipalkkia nousi kova myrsky.