Rautakourien työtä ja eloa maailmalla

Itäisessä-Suomessa syyskuun aurinkoisena päivänä Polvikoski työnteli vesiään kohti kapeaa, mutta useamman kilometrin pituista Vuorijärveä. Polvikosken mieltäisi mieluummin reiluksi puroksi vähäisen vesimääränsä vuoksi, kapean kivipohjaisen suhteellisen pitkän jyrkän laskunsa ansiosta virtaus antoi vedelle monimuotoisen sävelen.

Säiliötyö Sköldvik 3

Levyn nostopuomi oli noin kolme metriä pitkä, jonka kummassakin päässä oli Levyyn kiinnitettävät vingat. Näin saatiin levy nousemaan vaakatasossa ylös paikalleen. Säiliön levyjen paksuus vaihtelee siten, että alimmaiset levyt ovat paksumpia, kun ylimmäiset levyt. Työn edistyessä seuraavat ylemmät levyt asennettiin kipsien päälle, jolloin levyjen väliin jäi hitsausta varten rako.