Säiliötyö Sköldvik

Nesteen Porvoon jalostamolla oli paljon erikokoisia säiliöitä. Niissä säilytettiin pääasiassa öljytuotteita ja tuotannossa tarvittavia kemikaaleja.

Olin rakentamassa autolähettämön säiliöitä, joita oli urakassa neljä kappaletta. Säiliöt olivat noin 25 metriä leveitä ja 17 metriä korkeita.

Silloin ei ollut käytettävissä nykyaikaisia nostureita vaan apuna oli ainoastaan kattorakenteita paikalleen nostamassa ristikkopuomin omaava nosturi. Säilöt kasattiin pystyyn kaksi metriä kertaa neljä metriä kokoisista levyistä omatekoisella nostimella.

Säiliötyö Sköldvik 2

Nostin, rakennettiin säiliön sisälle, kun pohjalevyt oli asennettu paikalleen. Pohjan keskelle hitsattiin noin metrin korkuinen putki…

jonka päällä oli isompi putki. Keskitolpassa olevan isoon putkeen hitsattiin kaksi U-palkkia. Palkit haarautuivat noin seitsemänkymmenen asteen kulmassa aina säiliön reunalle kuningaslevylle asti. Palkkien väliin tuli kulmaraudasta ristikko, jotka pitivät nostimen rungon kasassa.

Rungon alle tuli kummallekin reunalle rautapyörät, näin nostinta voitiin siirtää säiliön sisällä kolmesataa kuusikymmentä astetta.

Rungon ulkoreunan päälle tuli nostopuomi, joka tuettiin taaksepäin palkeilla ja korkeus oli yli tulevan säiliön korkeus.

Rungon keskelle lähelle keskipistettä asennettiin sähkömoottori, jossa ei ollut portaatonta katkasijaa.

Moottorissa akselin päässä oli hihnapyörä, jonka ympärillä oli tarpeellinen määrä vaijeria. Vaijeri meni moottorista puomin yläpäähän olevan lokipyörän kautta alas, levyn nostopuomiin.

Säiliötyö Sköldvik 3

Levyn nostopuomi oli noin kolme metriä pitkä, jonka kummassakin päässä oli Levyyn kiinnitettävät vingat. Näin saatiin levy nousemaan vaakatasossa ylös paikalleen. Säiliön levyjen paksuus vaihtelee siten, että alimmaiset levyt ovat paksumpia, kun ylimmäiset levyt. Työn edistyessä seuraavat ylemmät levyt asennettiin kipsien päälle, jolloin levyjen väliin jäi hitsausta varten rako.

Kipsit olivat noin seitsemän senttiä pitkiä, neljä senttiä leveitä ja viisi milliä paksuja metallilattoja, jossa oli keskellä rako kiiloja varten. Kun levy nostettiin toisen levyn päälle, lyötiin kiila molemmille puolille levyä ja hitsarit heftasivat ne kiinni.

Näin edettiin yhdellä neljästä säiliöstä, joka oli niistä viimeinen. Asentajat laittoivat levyjä toistensa päälle, kunnes ne olivat säiliön yläpäässä kaikki paikallaan.

Viimeiset kolme ylintä levykerrosta oli pelkkien klipsien ja heftien varassa, joita oli yhteensä neljäkymmentä viisi kappaletta. Koska ylimmät levyt olivat ohkaisempia tuli säiliön yläreunaa kiertävä taivutettu tukipalkki huojumisen estämiseksi.

Ennen kuin asentajat ehtivät laittaa yläreunan tukipalkkia nousi kova myrsky.

Säiliötyö Sköldvik 4

Tuulen voimakkuus alkoi, heiluttamaan keskeneräistä säiliötä.

Alempana säiliön kupeessa olevat hitsarit eivät huomanneet vaaratilannetta.

Viereisen säiliön katolla olevat toverit huomasivat, että keskeneräinen säiliö huojuu vaarallisen paljon tuulen voimasta.

Katolla olevat huusivat hitsareille, että lähtekää heti pois työmaaltanne koska säiliön huojuminen on voimakas.

Sinä hetkenä, kun kaikki oivat tulleet alas telineiltä tuli kova tuulenpuuska ja säiliö alkoi kaatua. Tuuli painoi ylimmät levyt sisäänpäin.

Säiliötyö Sköldvik 5

Levyjen heftit pettivät, jonka seurauksena kaikki neljäkymmentä viisi levyä putosivat kierteisessä pitkässä jonossa säiliön sisälle.

Onnettomuudesta ei koitunut henkilövahinkoja…

…kiitos viereisen säiliön katolla olevien tovereiden valppaudesta.