Nostin, rakennettiin säiliön sisälle, kun pohjalevyt oli asennettu paikalleen. Pohjan keskelle hitsattiin noin metrin korkuinen putki…

jonka päällä oli isompi putki. Keskitolpassa olevan isoon putkeen hitsattiin kaksi U-palkkia. Palkit haarautuivat noin seitsemänkymmenen asteen kulmassa aina säiliön reunalle kuningaslevylle asti. Palkkien väliin tuli kulmaraudasta ristikko, jotka pitivät nostimen rungon kasassa.

Rungon alle tuli kummallekin reunalle rautapyörät, näin nostinta voitiin siirtää säiliön sisällä kolmesataa kuusikymmentä astetta.

Rungon ulkoreunan päälle tuli nostopuomi, joka tuettiin taaksepäin palkeilla ja korkeus oli yli tulevan säiliön korkeus.

Rungon keskelle lähelle keskipistettä asennettiin sähkömoottori, jossa ei ollut portaatonta katkasijaa.

Moottorissa akselin päässä oli hihnapyörä, jonka ympärillä oli tarpeellinen määrä vaijeria. Vaijeri meni moottorista puomin yläpäähän olevan lokipyörän kautta alas, levyn nostopuomiin.