Levyjen heftit pettivät, jonka seurauksena kaikki neljäkymmentä viisi levyä putosivat kierteisessä pitkässä jonossa säiliön sisälle.


Onnettomuudesta ei koitunut henkilövahinkoja…

…kiitos viereisen säiliön katolla olevien tovereiden valppaudesta.