Projekteilla Ruotsissa yhdeksänkymmentäluvulla osani oli joskus ajaa yrityksen pakettiauto projekteille, joissa työmaan laajuus ei vaatinut konttivarustusta työvälineille.

Tällöin kysymyksessä olivat lähinnä modernisoinnit.

Asennettavat teknologiaa koskevat materiaalit olivat huolinnan toimesta rahdattu jo työmaalle.